Databáze zahraničních řidičů

Nalézt vhodné uchazeče na pozice řidičů je čím dál tím obtížnější. Mnoho firem se proto rozhodlo nabízet své pracovní nabídky také uchazečům ze třetích zemí. Nalézt vhodné řidiče v zahraničí však bývá poměrně složité. Truckjobs proto spustil tento měsíc reklamní kampaně v zahraničí, jejichž cílem je oslovit řidiče, kteří mají zájem pracovat v České republice. Tito řidiči mají možnost zaregistrovat se v databázi zahraničních řidičů, do které mohou dopravci vstupovat a v případě zájmu si konkrétního řidiče vybrat.

Nově spuštěná databáze si neklade za cíl pokrýt personální potřeby konkrétních firem. Jde o nově spuštěnou službu a počty registrovaných zahraničních řidičů budou teprve postupně přibývat. Věříme však, že se tato databáze může postupem času stát vhodným doplněním náborů nových řidičů, vedle efektivní inzerce volných pracovních míst ve skupině Truckjobsu.

Co je nutné mít na paměti
Při využívání databáze si musí být firmy být vědomy skutečnosti, že zatímco část registrovaných řidičů vlastní profesní průkaz, většina řidičů tuto profesní kvalifikaci zatím nemá. Dopravci, kteří umožňují uchazečům získat profesní kvalifikaci, proto mohou využít tyto zájemce. Důležité je mít také na paměti, že většina uchazečů je stále v zahraničí a jednání s nimi nebude možné, až na výjimky, v českém jazyce.

Jedná se o placenou službu
Abychom byli schopni zajistit chod a růst databáze řidičů, je tato služba zpoplatněna. Poplatek za zpřístupnění kontaktu na vybraného řidiče se liší dle toho, zda je uchazeč plně připraven k výkonu práce v ČR či nikoli.

Firma získává exkluzivitu na jednání s vybraným uchazečem
Pokud si firma vybere vhodného uchazeče a vyžádá si jeho kontaktní údaje, je tento uchazeč na dobu 14 dnů pro firmu zarezervován a nemůže být osloven jinou firmou.

Kde databázi najdete

Databázi zahraničních řidičů se všemi informacemi najdete ve spodní části stránky pro firmy: zde

Budeme rádi, pokud se rozhodnete tuto databázi vyzkoušet a nově registrované uchazeče oslovit. V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici na čísle 241 040 125.

Truck.