Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Chcete v našem katastru u dálnice vybudovat odpočívku? Opravte nám obecní úřad, postavte tělocvičnu a uvidíme.

Často kritizovaný nedostatek odpočívek pro kamiony i osobní automobily u našich dálnic a pomalé tempo jejich výstavby má mnohdy velmi prozaický důvod. Viníkem přitom není jen často kritizované ŘSD. Problém začíná u samotných obcí v jejichž katastru se má daná infrastruktura vybudovat.

Zastupitelstva těchto obcí se za povolení, že se odpočívka vybuduje v katastru jejich obce, snaží utrhnout z rozpočtu něco pro sebe nebo vyhandlovat opravy svého zanedbaného majetku.

Často se hovoří o dálnici D35, problémy jsou ale na více místech.

Snaha přejít od zdržování výstavby nebo soudů o stavební povolení k jednání o podmínkách výstavby lze vysledovat u dálnice D35 u Litomyšle. Díky dohodě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s místními obcemi a spolky v memorandu z letošního března se bude moci desetikilometrový úsek dálnice Litomyšl–Janov zřejmě začít stavět v roce 2023. Jenže nyní se spolky kromě ústupků v podobě a vedení liniové stavby dožadují ještě peněžní kompenzace pro dotčené obce. Argumentují tím, že u jiných projektů přinášejících různé druhy zátěže jsou takové platby běžné.

Je správné, aby se z finančních prostředků určených na výstavbu dálnic nebo odpočívek hradily kompenzace subjektům, kterých se daná stavba přímo dotkla. Otázkou zůstává, zda se má z těchto našich společných peněz hradit oprava obecního úřadu obce, kolem které dálnice povede nebo výstavba kanalizace, která nemá se stavbou dálnice nic společného.

Truck.