Truckjobs.cz v číslech

3108 Registrovaných řidičů
1145 Řidičů hledá aktuálně práci
43 Aktivních inzerátů a nabídek práce
99 Aktivních firem hledajících řidiče

Kdo je Česmad Bohemia

ČESMAD BOHEMIA, z.s. je největším sdružením automobilových dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě.

Naše vize

Chceme být silným partnerem státní správy nejen doma, ale i v zahraničí, který je schopen efektivně hájit a prosazovat zájmy svých členů. Pro ulehčení podnikání našich členů se chceme stát největším a nejkomplexnějším poskytovatelem informací a služeb pro silniční dopravce, které povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Chceme dosáhnout zlepšení image silniční dopravy formou profesního vzdělávání svých členů a zvýšením prevence bezpečnosti silničního provozu. I nadále chceme být seriózním partnerem všem subjektům s kvalitním a stále se vzdělávajícím personálem.

Naše mise

Cílem a posláním Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících silniční vnitrostátní a mezinárodní nákladní i autobusovou dopravu.

Jsem přesvědčen, že přednosti silniční dopravy i potenciál českých dopravců zajistí našemu odvětví dlouhodobou prosperitu. Vladimír StarostaPrezident Sdružení

V současné době sdružuje téměř 2 000 podnikatelských subjektů s téměř 25 000 vozidly. Sdružení má díky své síle a dlouholetým zkušenostem nezastupitelné místo při tvorbě a úpravě legislativy týkající se silniční dopravy a mezivládních dohod a smluv v této oblasti.

Dceřinou společností Sdružení je personálně poradenská společnost s úzkou specializací na oblast dopravy - Institut silniční dopravy (ISD)

ČESMAD BOHEMIA je společníkem ve společnosti BOHEMIAKOMBI, jejímž cílem a hlavním posláním je převádění toků zboží ze silnice na železnici formou linek kombinované dopravy (KD) silnice - železnice.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA je na jedné straně důležitým zdrojem informací pro své členy a odbornou veřejnost, na straně druhé prezentuje v médiích stanoviska dopravců, hájí jejich zájmy a usiluje o zlepšení image silniční dopravy jako takové. Podle statistických údajů je Sdružení zmiňováno každý měsíc v médiích zhruba stokrát.

Pracujte s truckjobs.cz pravidelně,
nejen v momentě, kdy nemáte práci.
Vyplatí se to!

Přihlásit se
Přihlásit přes Facebook