Cizinci: Možnost prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024

Ukrajinští uprchlíci mají nyní možnost si dočasnou ochranu prodloužit až do 31. 3. 2024. Prodloužení však není automatické.

Zaměstnáváte cizince z Ukrajiny? Nová verze zákona, která byla oficiálně schválena 30. listopadu, umožňuje prodloužení statutu dočasné ochrany až do 31. března 2024. Proces bude probíhat v několika etapách, aby se předešlo zahlcení pracovišť Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) na Ministerstvu vnitra.

Zaměstnanci z Ukrajiny a jejich rodiny, které mají o prodloužení zájem, se budou muset nejprve zaregistrovat. Elektronickou registraci je třeba provést do 31. března 2023 (tedy do data platnosti štítku, který mají vylepený v pase). Ujistěte se, že o této podmínce ví, aby registraci nepropásli. Nová online platforma na registraci k prodloužení dočasné ochrany bude spuštěna nejdříve 24. ledna 2023. Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023. Budete mít tak dostatek času se dostavit v předem stanovený termín na naše pracoviště za účelem vylepení vízového štítku.

Při registraci uprchlíci obdrží termín osobní návštěvy na OAMPu, kde jim bude do pasu vylepený štítek nový. Vylepování štítků by mělo probíhat do 30. 9. 2023.

Pozor, těm, kdo se nezaregistrují nebo nedostaví v domluveném termínu na OAMP, dočasná ochrana automaticky zanikne s koncem její původní platnosti (tedy 31. 3. 2023).

Zdroje článku: MVČR

MVCR