Co nás čeká v roce 2019

Růst mezd, nedostatek řidičů, zaměstnávání zahraničních pracovníků. Řešení těchto témat nás čeká i v následujícím roce. Co bude v roce 2019 jiné a jaké změny nový rok přinese?

Rok 2019 ve zkratce

Dle odhadu ČNB poroste i v příštím roce česká ekonomika tempem kolem 3,3 %. Dopravní firmy se budou nadále potýkat s nedostatkem řidičů. Dojde však k výraznému rozdělení firem dle způsobu jejich práce se stávajícími zaměstnanci a způsobu vyhledávání a oslovování řidičů nových. Důraz bude stále více kladen na průběžnou pozitivní propagaci firem mezi řidiči. Více než kdy jindy bude důležité být vidět, a to nejen prostřednictvím inzerátů, webových stránek nebo sociálních sítí, které se pro firmy staly již nezbytností.

Růst mezd

Vládou schválené zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 na 13.350,- Kč (12.200,- Kč v roce 2018) ovlivní také minimální zaručené mzdy řidičů. V případě řidičů nákladních vozidel, kteří spadají do 3. skupiny prací, tak dochází ke zvýšení minimální zaručené mzdy na částku 16.280,- Kč, což je 97,30 Kč/hod. U řidičů autobusů, kteří spadají do 5. skupiny, se poté nově jedná o 19.850,- Kč, což činí 118,60,- Kč. Skutečností ovšem je, že zatímco v roce 2017 rostly průměrné mzdy řidičů přibližně o 15 % oproti roku předchozímu, v roce letošním činí tento nárůst přibližně 10 % a pro rok 2019 predikují ekonomové růst o 6 – 10 %. Dynamika růstu tak o něco ubírá na síle, ačkoli se stále jedná o velmi výrazný růst.

Nedostatek řidičů. Umíme je ale správně hledat a zaujmout?

Nezaměstnanost je nízká a počet volných pozic nahlášených na pracovní úřady láme rekordy. Na první pohled to vypadá, že situace je zoufalá, protože firmy nemohou nové lidi najít. Skutečnost však může být i jiná. Podle posledních průzkumů českých personálních agentur lidí ochotných změnit práci i mladých lidí přicházejících do prvního zaměstnání je totiž dostatek. Firmy ovšem mnohdy neumí najít způsob, kde a jak tyto lidi nejlépe oslovit. Skutečností je, že zatímco mnoho firem marně hledá nové pracovníky, v jiných firmách probíhají úspěšné náborové kampaně. Rok 2019 se proto ponese ve znamení větší propagace dopravních firem. Inzerce volných pracovních míst bude doplněna o prezentaci firmy jako dobrého zaměstnavatele. Více firem začne plně využívat nástroje marketingového mixu s cílem oslovit uchazeče a upoutat jejich pozornost. O možnostech využívání nových nástrojů v rámci reklamy, inzerce a propagace firmy se dozvíte více na Truckjobsu. Klikněte zde

Zaměstnávání cizinců

Ačkoli v letošním roce došlo k navýšení kvót v Režimu Ukrajina na celkových 20 tisíc zaměstnanců, nedá se kvůli zdlouhavosti procesu a celkové poptávce českých zaměstnavatelů po pracovnících předpokládat, že by zaměstnávání cizinců vyřešilo problematiku nedostatku pracovníků v České republice. Výraznou pomocí zřejmě nebude ani otevřený Režim Srbsko, který počítá s přísunem 3000 pracovníků z této země. Celkové náklady, které musí firma vynaložit v souvislosti se zaměstnáním jednoho zahraničního pracovníka, se pohybují prakticky na stejné úrovni jako využití celoroční střídmé pracovní inzerce zaměřené na získávání tuzemských či slovenských a polských pracovníků, přičemž úspěšnost náboru je vždy dána zejména samotnou nabídkou. Problematikou zaměstnávání zahraničních řidičů se bude zabývat odborný seminář, o jehož konání v průběhu roku 2019 Vás budeme dále informovat.