Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Dopravní firmy bojují s nedostatkem řidičů

Pro současný pracovní trh je charakteristická disproporčnost ekonomické krize. Zatímco některá odvětví jsou silně zasažena vládními opatřeními a výrazně je postihlo nařízené uzavření, jiná odvětví, zejména logistika a průmysl, se potýkají s nedostatkem pracovníků. Přes rok trvající pandemii a rozkolísanost trhu práce se v České republice drží nezaměstnanost kolem 4 %.

Autodopravci rozšiřují vozové parky

Většina dopravních společností, které se zabývají mezinárodní nebo vnitrostátní nákladní dopravou, si nemůže podle provedených průzkumů v současné době stěžovat na nedostatek zakázek. Naopak, mnoho firem v současné době rozšiřuje svůj vozový park, a vzniká jim tak potřeba náboru nových řidičů. Těch se jim však nedostává nebo je jejich nalezení opět těžší, než tomu bylo v loňském roce. Důvodů tohoto stavu je mnoho a řešení začnou přicházet postupně.

Vládní programy drží trh práce v šachu

Stále fungující vládní podpůrné programy, které úspěšně pomohly mnoha firmám udržet si své zaměstnance i přes propad zakázek, v současné době ukazují i svou druhou tvář. Mnoho pracovníků je díky těmto programům odstaveno mimo trh práce, a přestože se mnoho z nich do svých původních profesí nevrátí, nemají potřebu a důvod se ucházet o zaměstnání v jiné profesi, která nové zaměstnance potřebuje. Trh práce tím přichází o dynamičnost a zaměstnavatelé o důležitý zdroj nových pracovníků.

Potíže začínají u zkoušek

V České republice chybí v současné době kolem 20 tisíc řidičů kamionů. Problém s nedostatkem řidičů se navíc dále prohlubuje. Na řidičák nebo profesák na kamion čeká asi 3 000 lidí. Uchazeči o řidičské průkazy nemohli kvůli zhoršené epidemické situaci k závěrečným zkouškám v autoškole. Zatímco na začátku pandemie nedostatek řidičů kamionů vykryli řidiči autobusů dálkové dopravy, nyní se situace zhoršila. Jisté uvolnění tohoto stavu lze očekávat ve druhé polovině dubna, kdy by se na trh práce měli dostat ti řidiči, kterým bude umožněno složit zkoušky a získat řidičské a profesní průkazy.

Chybí řidiči ze zahraničí

Již tak špatnou situaci navíc komplikuje skutečnost, že se z důvodu pandemické situace na volné pozice hlásí o třetinu až polovinu méně uchazečů z ciziny než v roce 2019. Celý náborový proces pracovníků ze zahraničí je nyní navíc o několik týdnů delší.

Lidé se bojí a hledají jistotu

Problém nelpí jen v tom, že by uchazeči na trhu práce vůbec nebyli. V současné době můžeme vysledovat, že klesl zájem lidí měnit svou práci. Zatímco se doprava vždy potýkala s vysokou mírou fluktuace, která spočívala v tom, že řidiči byli ochotni často měnit své zaměstnání, nyní hledají lidé ve svém zaměstnání jistotu. Zatímco dříve k nejdůležitějším atributům výběru nového zaměstnance patřila výše mzdy a benefitů a druh pracovního režimu, dnes se na druhé místo žebříčku hned za výši mzdy řadí jistota dlouhodobého místa a stabilita. Lidé se tak nyní více bojí opouštět stávající zaměstnání pro novou, byť lepší, pracovní nabídku.

Na pracovní portály je kladen větší tlak

Potřeba firem zaměstnat nové řidiče a menší ochota uchazečů měnit svá zaměstnání zvyšují tlak na pracovní portály, na kterých firmy uveřejňují své pracovní pozice. Z dat portálu TruckJobs.cz, který se specializuje na pracovní pozice řidičů, vyplývá, že zatímco se na jedné straně neustále zvyšuje počet řidičů, které dokáže pracovní inzerce oslovit, na straně druhé poklesl počet reálných reakcí ze strany uchazečů. TruckJobsu se tuto situaci podařilo vyřešit rozšířením spolupráce s inzertními portály, čímž opět došlo k navýšení počtu reálných reakcí ze strany řidičů.

Světlo na konci tunelu

Dlouhodobá vládní omezení, časté změny přijímaných opatření, nejistota a často také zmatek ovlivňují podle odborníků psychiku lidí. Firmy mohly tyto změny vysledovat v nižším zájmu o uveřejněné pracovní pozice nebo neochotě uchazečů účastnit se osobních pohovorů. Doba nutná pro vyhledání a zaměstnání nového uchazeče se oproti předloňskému roku téměř zdvojnásobila. S očekávaným pozvolným uvolňováním pandemických opatření lze očekávat také postupnou změnu v chování uchazečů, která se odrazí ve větší ochotě aktivně si hledat nové zaměstnání nebo projít rekvalifikacemi a své stávající zaměstnání změnit.

Truck.