EURO 7 – Ve stávající podobě je pro Česko nepřijatelná.

Proti přísné emisní normě Euro 7 se okamžitě zvedla vlna odporu. S jejím zavedením nesouhlasí automobilky, proti jsou i vlády členských států EU. Česká republika bude prosazovat odklad účinnosti normy a úpravu technických požadavků. Itálie se chce proti návrhu spojit s Německem a Francií.

Evropská komise v návrhu nového nařízení zdůrazňuje, že znečištění ovzduší představuje v Evropě i nadále velké riziko pro životní prostředí a zdraví. Odhaduje se, že v roce 2018 způsobilo znečištění ovzduší v tehdejších 28 členských státech EU víc než 300.000 předčasných úmrtí, uvádí její materiál. Pokud pravidla schválí členské země a Evropský parlament, měla by pro nová osobní auta platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.

Emisní norma Euro 7 má mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Od výrobců aut i vlád některých zemí však zní kritika pravidel, která patrně zvýší výrobní náklady v době, kdy automobilky začaly ve velkém vyvíjet elektrické automobily kvůli chystanému znemožnění produkce aut s klasickými spalovacími motory. Komise odhaduje, že se norma do ceny nových aut promítne v řádu tisíců korun, výrobci mluví o desítkách tisíc. Itálie se chce proti chystanému návrhu spojit s Francií a Německem.

Hlavní připomínka se týká navržených dat účinnosti. Zejména pro osobní a lehká užitková vozidla nebude podle Kupky dostatek času na přípravu, testy a přeschválení typu. „Dle našeho názoru přináší Euro 7 jen malé benefity pro životní prostředí, ale velké problémy pro evropský automobilový trh,“ dodal šéf resortu.

Fiala se domnívá, že normu je možné upravit. „Situace je hodně jiná, než to bylo u zákazu spalovacích motorů, protože na jedné straně vzrůstá pochybnost o správnosti normy v této podobě u řady členských států, ale na druhé straně v tomto případě vznáší řadu námitek samotný evropský automobilový průmysl,“ uvedl Fiala.

Truck.