Flor Express Kadaň - firma, které řidiči nechybí

O tom, jaké bylo podnikání v dopravě v devadesátých letech, kam jsme se od té doby posunuli a jaké jsou cesty vedoucí k nalezení spolehlivých a stabilních řidičů jsme si povídali s majitelem firmy FLOR-EXPRESS-KADAŇ s.r.o., panem Miroslavem Kostolným

Flor-Express založil pan Miroslav Kostolný v roce 1993 s již tehdy obstarožní skříňovou Avií, se kterou se pustil do rozvozu květin. Firma ihned zezačátku vsadila na mladé řidiče po vojně, které sama vychovala. V devadesátých letech měl Flor-Express ve stavu 15 řidičů, z nichž polovina u něj jezdí dodnes, kdy zaměstnává okolo 110 lidí, z toho 88 řidičů. Polovina řidičů zde pracuje 10 a více let. Řidiči se díky zaměření přeprav stali tak trochu s nadsázkou zahrádkáři a specialisty v péči o rostliny.

Firma od devadesátých let úspěšně vyrostla, ale na jednu věc nikdy nezanevřela. Ve spolupráci se Sdružením ČESMAD BOHEMIA se aktivně podílí na spolupráci se středními školami na výchově budoucích mladých řidičů a snaží se do vybraných učebních oborů vrátit možnost získání řidičských průkazů a nově i profesních. Je to sice běh na dlouhou trať, ale co jiného by mělo mít smysl, než do budoucna vychovávat své vlastní řidiče a řidičky na školách.

Posledních pět let se neslo ve znamení vysokého růstu mezd a snižujícího se počtu uchazečů o práci řidičů. Firma brzy opustila jakékoli snahy o nalezení řidičů přes úřady práce nebo rekvalifikace. Uchazeči si vesměs chodili pro razítka a pracovat moc nechtěli. Zdlouhavé a drahé se ukázalo i zaměstnávání cizinců. Naše vláda jednoduše této možnosti moc nepřeje.

Flor-Express  byl již několik let partnerem projektu výchovy mladých řidičů na portálu Truckjobs.cz, když se rozhodl využít možnosti inzerovat na Truckjobsu své nabídky práce a ukázat se ještě více mezi řidiči. Miroslav Kostolný své zkušenosti popisuje slovy:„Neustále se mluví o velkém nedostatku kvalitních profesionálních řidičů, a tak nás až zarazilo, kolik nám od uveřejnění našich pozic na Truckjobsu volalo zájemců. Překvapil nás nejen počet volajících řidičů, ale dokonce i jejich kvalita. Brzy jsme tak nabrali osm nových řidičů, u kterých věříme, že je bude práce bavit a podle toho ji také odvedou. V současné době máme tak i díky spolupráci s Truckjobsem vlastně plný stav a můžeme se více věnovat dalšímu zkvalitňování naší práce s řidiči.“

Firma se rozhodla, a jak čas ukazuje, tak správně, že důležité je být řidičům i dalším zaměstnancům partnerem. Je nezbytné, aby je práce bavila a chodili do ní rádi. Jen tak si je může dopravce dlouhodobě udržet. A možná překvapivě to neleží vše jen na výši částky na výplatní pásce. Důležitou roli hraje také klidné a stabilní zázemí a proto se v současné době Flor-Express rozhodl více investovat a pustil se do nákupu bytů pro své řidiče, aby jim poskytl zázemí. Tento projekt se již osvědčil, a tak dalším krokem je pustit se i do nákupu nebo stavby rodinných domků. Je to vlastně takový malý návrat k prvorepublikovému pojetí podnikání a jak se zdá, tato cesta se ukazuje jako velmi úspěšná.

Truck.