Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Konference "Profese řidič a jeho postavení ve vzdělávacím systému"

V rámci projektu Regionálních sektorových dohod proběhne v Praze konference partnerských škol pod názvem "Profese řidič a jeho postavení ve vzdělávacím systému"

Projekt Regionálních sektorových dohod, který má za úkol řešit situaci ve výchově a vzdělávání profesionálních řidičů, probíhá v současné době již v několika krajích České republiky. Jelikož je situace v každém kraji odlišná a přístup Krajských úřadů se v jednotlivých krajích liší, proběhne dne 25.4.2017 konference, při níž dojde k výměně zkušeností mezi zapojenými školami a poznání způsobů, kterými se dá situace v oblasti výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů řešit.

Účastny budou jednotlivé partnerské školy z krajů Středočeského, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského, Libereckého a Královéhradeckého a zástupci Krajských úřadů příslušných krajů České republiky.

Konferenci pořádá Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Institut silniční dopravy ČESMAD Bohemia, za pomoci Krajské hospodářské komory v rámci projektu "Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR"

Tr.