Lannutti Czech - Den otevřených dveří pro střední školy

V rámci spolupráce dopravních firem se středními školami, na kterých se vzdělávají budoucí automechanici a profesionální řidiči, uspořádala firma Lannutti Czech s.r.o. den otevřených dveří. O informace jsme požádali paní Janu Horáčkovou, ze společnosti Lannutti Czech, která měla organizaci celé této akce na starost.

Dne 16.5.2017 jsme uspořádali Den otevřených dveří určený studentům a učňům ze škol v Chomutově a Ústí nad Labem. O účast na akci byl poměrně velký zájem. Dorazilo 25 studentů v doprovodu 4 učitelů a mistrů odborného výcviku. Cílem celé akce bylo ukázat studentům provoz dopravní firmy a nahlédnout na práci řidiče z různých úhlů pohledu.

Po krátkém úvodu a přivítání panem jednatelem Jiřím Křížem jsme dopoledne zahájili krátkou prezentací profese řidiče a naší společnosti. Pan Zdeněk Gerstner ze Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA připomněl možnost absolvování jednoročního studia, při kterém žáci mohou získat řidičské oprávnění a průkaz profesní způsobilosti řidiče a žáci shlédli tématická videa, mezi nimi také videospot "Den řidiče kamionu". V prostorách naší učebny bylo připraveno drobné občerstvení, propagační předměty a ukázky firemního oblečení a ochranných pracovních pomůcek řidičů.

Následně se studenti rozdělili do 4 skupin, v každé z nichž byl vždy i jeden pedagog a v doprovodu mých kolegů si prošli jednotlivá stanoviště, tj. dispečink, areál se zázemím pro řidiče a servisem, vozidla ( tahače a návěsy, včetně ukázky naloženého skla ) a v učebně viděli ukázku školících audiovizuálních materiálů. Na místě byl zároveň i řidič naší firmy, který poskytl zájemcům užitečné a  praktické rady a informace. Celá akce probíhala ve velmi pohodové atmosféře a díky dobré přípravě a týmové spolupráci skupinky plynule přecházely mezi stanovišti. Po 12. hodině po poledni jsme opět společně v učebně akci ukončili.

Studenti získali informace, jaké jsou možnosti pro získání potřebné kvalifikace pro výkon povolání řidiče a zároveň jsme jim ukázali, jak v naší firmě pracujeme s řidiči začátečníky a jaké zázemí našim zaměstnancům poskytujeme. Reakce studentů i učitelů na průběh akce byly velmi pozitivní. Studenti měli mnoho dotazů a byl na nich patrný zájem o věc. Myslím, že si celou akci zúčastnění velmi užili. Naši vlastní zaměstnanci byli podrobně zasvěceni a obeznámeni s cílem této celé akce a bylo příjemné sledovat, jak je  zájem studentů o jejich práci potěšil.

Pokud bude v budoucnu ze strany škol a veřejnosti o akce podobného typu zájem, velmi rádi zopakujeme ... už víme, jak na to ... :-)

Jana Horáčková, Lannutti Czech s.r.o.