Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Mzdy řidičů MKD - konečné výsledky průzkumu

Truckjobs.cz přináší výsledky průzkumu mezd řidičů MKD v České republice v roce 2018 a jejich porovnání s rokem 2013.

Podle aktuálních dat MPSV se průměrná hrubá měsíční mzda řidičů nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel v mezinárodní přepravě přiblížila k 24 tisícům korunám a činí 23.689,- Kč. K výraznému nárůstu mezd řidičů došlo především v roce 2017 a 2018, kdy mzdy každý rok poskočily o 10-15% . Dynamika růstu v roce 2019 poněkud polevila, nicméně i v letošním roce můžeme počítat s nárůstem přibližně o 8%.


Ačkoli dochází k postupnému růstu průměrné hrubé mzdy, nejsou mzdy řidičů MKD stejné.  Průzkum Truckjobsu ukázal výrazné rozdíly ve výši mezd řidičů MKD v České republice v roce 2018. Porovnání dat ze stejného průzkumu mezd provedeného v roce 2013 pak ukazuje růst mezd řidičů a jejich rozložení.

 

 

Analyzovaná data z roku 2018 ukazují, že polovina oslovených řidičů MKD pobírá základní mzdu ve výši 16 - 17.000,- Kč. 23% řidičů MKD pobírá mzdu ve výši 17 - 20.000,- Kč a zbylých přibližně 25% řidičů pobírá hrubou mzdu nad úrovní 20.000,- Kč, především pak v rozmezí 20 - 26.000,- Kč. Výše minimální zaručené mzdy pro pozici řidič ve 3. skupině prací činí v roce 2018 16.280,- Kč.

 

Pokud porovnáme data z let 2013 a 2018, potvrdíme trend, kdy se dominantní část nabízených hrubých mezd pohybuje těsně nad úrovní minimální zaručené mzdy (v roce 2013 činila minimální zaručená mzda ve 3. skupině prací 9.800,- Kč), avšak současně v odměňování řidičů panují značné rozdíly. Povšimnout si lze také zvýšení mezd řidičů MKD přibližně o 7.000,- Kč mezi lety 2013 a 2018.