Na dopravní trh se vrací optimismus.

Barometr nákladní dopravy ČESMAD BOHEMIA monitoruje každé čtvrtletí situaci v oblasti silniční nákladní dopravy v České republice. Nejnovější výsledky se nesou v duchu pozitivních očekávání.

Více firem očekává kladný výsledek hospodaření.

Aktuální prognózy pro 2. čtvrtletí se významně liší od odhadů před 3 měsíci. V mezinárodní dopravě očekává kladný výsledek za 2. čtvrtletí 43 % dopravců, to je o 13 procentních bodů více než minule. Ve vnitrostátní dopravě věří v pozitivní výsledek 41 % firem, dokonce o 19 procentních bodů více než minule. To odráží situaci, kdy dopravci vstřebali negativní faktory z přelomu roku a alespoň do nějaké míry se jim daří hospodaření stabilizovat.

Situace se podle dopravců zlepšuje.

Důležité je také očekávání dopravců z hlediska poptávky po jejich službách v příštím půlroce. Tady se nám ručičky barometru posunuly vpřed. U mezinárodní dopravy o 7 procentních bodů na 36% pozitivních očekávání. Ve vnitrostátní dopravě je podíl optimistů stejný, rovněž 36 % firem vidí zakázky příznivě a je to o 10 procentních bodů více než před 3 měsíci. Toto je příznivý trend, zřejmě se už projevuje klesající inflace a oživení ve spotřebě, probouzí se stavební výroba.

Většina firem bude postupně nabírat nové řidiče.

Obdobně dopadly také výsledky, které se týkají náborů nových řidičů. Většina dopravních firem v České republice plánuje v letošním roce nabírat nové řidiče, případně udržet stávající počet svých řidičů. 36 % oslovených dopravních firem uvedlo, že budou do konce letošního roku nabírat nové řidiče, zatímco 47 % firem plánuje udržet jejich stávající počty.

ISD ČB