Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Nábory cizinců: Rozsah vízových služeb

V níže přiloženém přehledu Vám přinášíme informace o aktuálních omezeních týkajících se žádostí o víza a povolení pobytu.

I. Úplné obnovení vízových služeb

Vízové služby lze plně obnovit pouze na zastupitelských úřadech v tzv. zelených státech s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19.

 

II. Částečné obnovení vízových služeb a rozsah vízové činnosti

Konzuláty uvedené v této tabulce (II) se nachází v tzv. červených státech a vízové služby zde lze prozatím poskytovat poze částečně (tj. v rozsahu ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví).

Jedná se například o Bělorusko, Bosnu a Hercegovinu, Moldávii, Rusko, Srbsko a Ukrajinu.

Rozsah vízové povinnosti v těchto zemích:

1. SCHENGENSKÁ VÍZA:

Příjem žádostí          

rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR

● v zájmu ČR

pracovníků mezinárodní dopravy

pracovníků kritické infrastruktury

● diplomatů a úředníků mezinárodních organizací

sezónních zaměstnanců (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)

● za účelem zaměstnání ve zdravotnictví, sociálních službách a v potravinářské výrobě

● za účelem zaměstnání, jde-li o vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky a jsou-li splněny podmínky Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál

za účelem zaměstnání, jsou-li žádosti podány občany Ukrajiny na Ukrajině - denní limit v Kyjevě = 300 a ve Lvově = 300

● v naléhavých mimořádných situacích uvedených v bodě I/4i) aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví


2. DLOUHODOBÁ VÍZA A POBYTY:

a. Příjem žádostí

● Dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání (dle vyhlášky  MPSV č. 322/2017 Sb.)

● Mimořádná pracovní víza

● pobytová oprávnění v rámci Programu pro klíčový a vědecký personál, včetně rodinných příslušníků

● pobytová oprávnění v rámci Programu pro vysoce kvalifikované zaměstnance, včetně rodinných příslušníků

pobytová oprávnění v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec

● Povolení k trvalému pobytu pro krajany (dle usnesení vlády č. 1014/2014)

Modrá karta a žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí žadatelů o modré karty

● Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem věděckého výzkumu a žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků

● Dlouhodobá víza za účelem studia

● Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia

● Povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem Společného soužití rodiny, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

● Dlouhodobé vízum za účelem rodinným, ovšem pouze v případech sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt povolen; ostatní rodinní příslušníci prozatím žádosti podávat nemohou

● víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR (tzv. vízum typu D/VR) – tzv. Přenos vízového štítku – bez ohledu na účel pobytu

● Pobytová oprávnění, je-li pobyt cizince v zájmu ČR, doložený odpovídajícím dokumentem

● Dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním a pracovní dovolená

Pro termín k podání žádosti kontaktujte příslušný zastupitelský úřad.

 

b) Pokračování v přerušených řízeních

Na konzulátech uvedených v tabulce II. jsou obnovena řízení o žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti).
 

IV. Vstup do ČR a karanténní opatření

Vstup na území ČR zůstává za pokračující pandemie omezen, a to především pro krátkodobé cesty.

Přehled, kdo aktuálně smí nebo nesmí navštívit ČR, naleznete na webu Ministerstva vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví."

Osoby, které přicestovat mohou, musí striktně dodržet karanténní opatření = vyplnit příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a absolvovat test.

Zdroj: https://www.mzv.cz

 

 

MZVCR