Nadějné vyhlídky trhu práce v dopravě

Čeští autodopravci plánují v příštím roce udržet nebo navyšovat počty svých řidičů. 70,4 % řidičů si hodlá hledat nové zaměstnání.

Nečekaně optimistické výhledy pro rok 2024 a vysoká dynamika trhu práce v dopravě. Tak by se daly nazvat výsledky celorepublikového průzkumu portálu Truckjobs.cz mezi profesionálními řidiči a dopravními společnostmi. Průzkumu se zúčastnilo několik stovek profesionálních řidičů a více než 200 tuzemských dopravních firem.

38 % dopravců provozujících převážně mezinárodní přepravy bude v roce 2024 nabírat nové řidiče. 47 % firem si udrží stávající počty řidičů a 15 % firem předpokládá, že budou počty svých řidičů snižovat.

Mírně optimistické jsou i firmy, které provozují převážně vnitrostátní přepravy. Zde plánuje nabírat nové řidiče 25 % firem, 58 % firem si nejspíše udrží stávající počty a zhruba 17 % firem počty svých řidičů nejspíše sníží.

Ještě překvapivější výsledky poskytl průzkum provedený mezi samotnými řidiči. Oproti očekávání, že budou lidé jen velmi opatrně zvažovat případnou změnu svého zaměstnání vykreslil průzkum trh práce v dopravě v roce 2024 velmi dynamicky. 70,4 % oslovených řidičů uvedlo, že si budou v příštím roce nejspíše hledat nové zaměstnání, a to u tuzemských firem. 13 % řidičů si bude snažit najít nové zaměstnání v zahraničí a 16,6 % řidičů změny neplánuje a setrvají ve stávajícím zaměstnání.

TRUCKJOBS.CZ je největší pracovní a inzertní portál v České republice, který se zaměřuje výhradně na pracovní pozice v dopravě, zejména pozice profesionálních řidičů. Provozovatelem portálu je INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia, dceřiná společnost Sdružení automobilových dopravců ČESAMAD BOHEMIA.

Truck.