Nedostatek řidičů se dále rychle prohlubuje.

80 000 řidičů chybí v Německu. 1,8 milionu řidičů potřebují v Číně. Méně než 3 % řidičů náklaďáků jsou ženy. 6 % řidičů je mladších 25 let, zatímco starších 55 let je více než třetina... Každoroční průzkum IRU (Mezinárodní unie silniční dopravy) týkající se nedostatku řidičů ukazuje, že neobsazených míst řidičů nákladních vozidel i autobusů po celém světě stále přibývá alarmujícím tempem. Zajímavé výsledky průzkumu IRU najdete v tomto článku.

Průzkumem více než 1 500 provozovatelů komerční silniční dopravy ve 25 zemích Ameriky, Asie a Evropy IRU zjistila, že se nedostatek řidičů nákladních vozidel v roce 2021 zvýšil, až na výjimky, prakticky ve všech regionech.
V Evropě vyskočil od roku 2020 do roku 2021 o 42 %, přičemž počet neobsazených míst řidičů dosáhl například 71 000 v Rumunsku, 80 000 v Polsku, 80.000 v Německu a 100 000 ve Velké Británii. V České republice se odhaduje, že na trhu chybí kolem 20.000 řidičů. Pokud se podíváme ještě dále, zjistíme, že například v Mexiku dosáhl nedostatek řidičů 54 000 a v Číně se nedostatek řidičů prohloubil o 140 % a dosáhl 1,8 milionu. Vyšší mzdy řidičů v roce 2021, zejména v Evropě a USA, přitom nevedly ke snížení počtu nedostatkových míst.

Generální tajemník IRU Umberto de Pretto uvedl: "Chronický nedostatek řidičů komerčních vozidel se zhoršuje, miliony pozic zůstávají neobsazeny. To nás vystavuje potížím se sociální mobilitou a může vést ke kolapsu dodavatelských řetězců."  

Při pohledu na rok 2022 můžeme spatřit mírné zlepšení situace v Argentině a v Číně, zatímco ve většině ostatních regionů se očekává, že nedostatek řidičů nákladních automobilů bude nadále narůstat: Turecko o 15 %, Mexiko o 32 % a Evropa o 40 %.

Méně než 3 % řidičů nákladních automobilů tvořily v roce 2021 ženy, a to ve všech regionech, s významnými výjimkami v Číně s 5 % a USA s 8 %. V některých evropských zemích byl podíl žen mezi řidiči autobusů a autokarů ještě lepší, a to 12 %.

Demografická časovaná bomba.

Problémem však zůstává počet řidičů ve věku do 25 let, kteří v současné době tvoří přibližně 6 nebo 7 % řidičů nákladních vozidel. Zcela opačně je to většině regionů, s výjimkou Číny a Mexika, s řidiči ve věku nad 55 let, kteří tvoří přibližně třetinu pracovní síly. Evropa má nejvyšší průměrný věk řidičů, a to 47 let.

Prohlubující se věkový rozdíl je závažnější v osobní dopravě. V Evropě byla v roce 2021 pouze 3 % řidičů autobusů a autokarů mladších 25 let, což je o polovinu méně než v celém odvětví dopravy. Řidiči starší 55 let však tvořili 32 % pracovní síly, přičemž průměrný věk řidiče autobusu byl 50 let.

"Provozovatelé silniční dopravy dělají, co mohou, ale vlády a úřady se musí nadále soustředit, zejména na zlepšení parkovací infrastruktury, přístup ke školení a podporu většího počtu žen a mladých lidí v této profesi," uzavřel generální tajemník IRU Umberto de Pretto.

Zdroj: https://files.iru.org/nextcloud/index.php/s/MpWMdmHHXxe3GHi

IRU