Nedostatek řidičů v České republice. Pohled řidičů a dopravců v grafice

Průzkum provedený portálem Truckjobs.cz odhalil hlavní příčiny nedostatku řidičů a definoval potřeby řidičů. Zlepšení pracovních podmínek, motivace a začlenění vzdělání do osnov škol mohou být klíčem k řešení. Podrobnosti v našem článku!

Nedostatek řidičů kamionů a autobusů se stal dlouhodobým problémem na českém pracovním trhu, který má závažné důsledky pro dopravní sektor. Podle nedávného průzkumu provedeného pracovním portálem Truckjobs.cz chybí na trhu přibližně 25 000 řidičů, přičemž 20 000 z nich jsou řidiči kamionů a 5 000 řidiči autobusů. Tento nedostatek není izolovaným jevem, ale odráží celosvětový trend.

Cílem průzkumu bylo získat komplexní přehled o této problematice, identifikovat hlavní příčiny nedostatku řidičů a porozumět potřebám a očekáváním samotných řidičů. Výsledky průzkumu nabízí cenné poznatky, které mohou vést ke zlepšení pracovních podmínek a snížení nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Podle průzkumu si 46 % řidičů stěžuje na nízké mzdy v poměru k počtu odpracovaných hodin. Zároveň by 24 % řidičů uvítalo výrazné zlepšení pracovních a sociálních podmínek. Dopravci na druhé straně navrhují zjednodušení procesu získání profesních průkazů, což by snížilo finanční a časovou bariéru pro uchazeče o práci.

Jedním ze zajímavých návrhů je začlenění řidičských a profesních průkazů do učebních osnov středních škol, což by pomohlo lépe připravit mladé lidi na pracovní trh a zvýšit jejich zaměstnatelnost v dopravním sektoru. Tento krok by mohl pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných řidičů, se kterým se dopravní firmy často potýkají.

Dalšími klíčovými oblastmi, které průzkum identifikoval, jsou pracovní podmínky, infrastruktura a zázemí, pracovní doba a regulace, obraz profese u široké veřejnosti a přebujelá legislativa. Řidiči upozorňují na nedostatek parkovacích míst, špatnou úroveň sociálního zázemí a tlaku dispečinků. Také zdůrazňují ztrátu společenského respektu a neustálý tlak ze strany kontrolních orgánů i médií.

Výzvy, kterým čelí dopravní sektor v České republice, jsou složité a vyžadují komplexní přístup. Zlepšení pracovních podmínek a motivace řidičů může být klíčem k řešení jejich nedostatku. Je třeba vzít v úvahu potřeby jak zaměstnavatelů, tak i samotných řidičů a hledat řešení, která budou prospěšná pro celé odvětví.

Detailní výsledky průzkumu s grafy a komentáři si můžete také stáhnout v pdf.

 

Truck.

Stáhnout soubor