Padesát čtyři procent českých řidičů se necítí na silnici bezpečně.

Data z aktuálního průzkumu zveřejnila Česká asociace pojišťoven. Podle výkonného ředitele asociace Jana Matouška, strach řidičů pramení z chování ostatních motoristů, bezohledné a agresivní jízdy, porušování pravidel. Přestože řidiči připouští, že dopravní předpisy porušují, hledají ale chybu u jiných.

Největším důvodem pocitu nebezpečí jsou podle statistik bezohlední řidiči (21 procent), následuje chování ostatních řidičů (19 procent) a agresivní řidiči (15 procent). Na pocitu strachu na silnicích se mimo jiné podílí například nebezpečné předjíždění (9 procent), řízení pod vlivem omamných látek (5 procent), stav silnic (4 procent) a kamióny (3 procenta).

V loňském roce spáchali čeští řidiči přes 466 tisíc dopravních přestupků. Jak hříšníci sami uvádí, jedním z důvodů je pocit vlastní beztrestnosti. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) vyplývá z dat, že řidiče je potřeba v takové situaci více motivovat, neboť nyní nastavená výše pokut má jen omezený efekt, klíčem je bodový systém.

„Důležité je, aby nastavená pravidla byla pro řidiče srozumitelnější a sami vnímali, proč je mají dodržovat. Proto se snažíme veřejnosti vysvětlovat, jaký je smysl úpravy bodového systému a cílíme v nich na nejrizikovější dopravní přestupky,“ doplnil šéf resortu.

Mezi nejčastější přestupky patří nedodržování rychlosti, a to jak v obci, tak mimo obec.

„Za loňský rok jsme evidovali celkem 149 401 těchto deliktů z celkového počtu 466 200 zjištěných přestupků službou dopravní policie. Nutno dodat, že násobně častější je rychlá jízda v noci,“ říká ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Vyšší tendenci k překračování rychlosti vykazuje skupina mladých řidičů do 24 let, která nejčastěji telefonuje za jízdy. Přestupek v podobě nedodržování bezpečné vzdálenosti považuje za nebezpečný 92 procent oslovených řidičů, hned 51 procent ji však nedodržuje.

K dodržování předpisů motivuje 84 procent dotázaných, bodový systém. Přínos spočívá především v jasné hrozbě ztráty řidičského oprávnění, byť jen dočasného, které by pro řidiče znamenalo pracovní i osobní obtíže. Stav svého bodového konta zná nebo alespoň tuší 81 procent řidičů, kde si tento ověřit už ale ví, jen každý druhý.

Ekonomický Deník