Posun ve vzdělávání profesionálních řidičů nákladních vozidel v Ústeckém kraji

Sektor silniční dopravy trpí již dlouhodobě nedostatkem profesionálních řidičů. K získání nových řidičů vedou v současné době v podstatě pouze tři cesty: rekvalifikace osob, které se nemohou uplatnit na současném trhu práce, import řidičů ze třetích zemí, nebo výchova a vzdělávání nových mladých řidičů. Všechny tři varianty se již v praxi realizují, tu s menším, tu s větším úspěchem, ale počty takto získaných řidičů nejsou schopny saturovat požadavky dopravních firem. Je nutné vytvořit dlouhodobý systém, který by dlouhodobě dodával na pracovní trh potřebné množství řidičů. Proto je potřeba se vrátit do škol, a především ve středoškolském prostředí hledat vhodné adepty k této profesi a v rámci studia těmto zájemcům umožnit získat požadované odborné znalosti a kompetence, včetně řidičského oprávnění a profesního průkazu.

Na některých školách tento způsob výchovy řidičů již funguje. Jedná se ovšem spíše o výjimky, které jsou založeny především na vlastní iniciativě vedení těchto škol. Je proto nutné si těchto aktivit všímat a pokusit se je podpořit.
ČESMAD BOHEMIA v Ústeckém kraji již dlouhodobě spolupracuje se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní v Chomutově. Společně se snažíme najít cestu, jak přípravu absolventů této školy více přiblížit reálným požadavkům pracovního trhu v dopravě. Na začátku této spolupráce se podařilo rozšířit možnosti žáků získat řidičský průkaz skupiny B nebo skupiny C ve vybraných učebních oborech. Dnes se škola posouvá opět o krok dopředu a uvažuje o založení vlastního školicího střediska, což by umožnilo začlenit do výuky studentů náplň vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče nákladní nebo osobní dopravy.

Každý takový dílčí krok může pomoci v budoucnu přivést k silniční dopravě mladé řidiče, bez kterých by se tento obor nemohl dále rozvíjet. Vizí budoucnosti jsou plně autonomní vozidla. Na ty si ale budeme muset ještě chvíli počkat.  Do té doby bude vše záviset na skutečných řidičích za volantem a naším úkolem je co nejvíce podpořit jejich výchovu a vzdělávání a usnadnit jim přístup k tomuto oboru.

Česmad Bohemia