Proč ženy tvoří jen 6 % řidičů a jak to změnit? ANKETA PRO ŘIDIČE!

Doprava je celosvětově mužským odvětvím s nízkým zastoupením žen. Změna v této oblasti by přitom mohla zlepšit image odvětví a řešit nedostatek řidičů.

Zpráva IRU (Mezinárodní Unie Silniční Dopravy) z roku 2023 uvádí, že v mnoha zemích chybí více než tři miliony řidičů nákladních automobilů, přičemž ženy tvoří jen 6 % nebo méně, s výjimkou USA (8,1 %).

Celkově tvoří ženy méně než 12 % zaměstnanců v dopravě, s vyššími podíly v Evropě (22 %), Rusku (22 %) a USA (29 %). Hlavními překážkami jsou špatné pracovní podmínky a bezpečnost, nedostatečná infrastruktura a dlouhé doby mimo domov. Strategie pro přilákání žen musí zohlednit regionální specifika, jako jsou náboženské a kulturní normy.

Ženy čelí genderovým stereotypům, špatným pracovním podmínkám a diskriminačním zákonům. Některé země brání ženám vstoupit do odvětví kvůli právním omezením a nedostatku rovného odměňování a podpory péče o děti.

ZAPOJTE SE DO ANKETY: ŽENY JAKO ŘIDIČKY KAMIONŮ - ZDE

Přilákání žen do dopravy by napomohlo vylepšit image profese a zlepšit podmínky v odvětví. Mnoho žen hledá v dopravě nezávislost a finanční zajištění, případně podnikatelské příležitosti. Flexibilní pracovní doba, například v taxislužbě, může pomoci ženám sladit práci s rodinnými povinnostmi, ale dlouhé cesty mohou ženy odrazovat.

Podíl žen na pracovní síle v EU je 66,5 %, ale mezi řidiči nákladních automobilů tvoří pouze 4 % a mezi řidiči autobusů a autokarů 16 %. V Evropě je přitom 105 000 neobsazených míst řidičů autobusů a autokarů.

Zaměstnávání žen je tak další z možností, jak řešit nedostatek profesionálních řidičů. Je přitom možné, že s rostoucí přítomností žen se současně zlepší bezpečnostní podmínky, pracovní prostředí a překonají se genderové stereotypy.

IRU aktivně řeší nedostatek řidičů zapojením žen prostřednictvím iniciativy Women Driving Change Ideas Lab. Tato iniciativa sdružuje vedoucí představitelky a podnikatelky v silniční dopravě k diskusi o výzvách a osvědčených postupech pro zvýšení účasti žen v odvětví. Projekt New Industry Shapers představuje inspirativní profesionály, kteří formují budoucnost silniční dopravy.

 

Truck. IRU