Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Řidičská základna Truckjobsu roste

Truckjobs, který se zaměřuje na řidiče kamionů a autobusů překonal v dubnu hranici 10.000 řidičů, kteří jej měsíčně navštíví za účelem hledání nového zaměstnání.

Vzrostl nejen počet přímo registrovaných řidičů na Truckjobsu, ale k významnému nárůstu došlo také na vlastní sociální síti a partnerských dopravních webech. Tato stále rostoucí propojená síť tak umožňuje oslovit stále větší počet profesionálních řidičů.


Mezi inzerovanými nabídkami práce stále převažuje mezinárodní kamionová doprava s přibližně 66%, následovaná dopravou vnitrostátní s 25% a autobusy s 9%.
Oproti roku 2018 dochází v letošním roce k postupnému nárůstu zájmu řidičů o vnitrostátní přepravy na úkor přeprav mezinárodních.


Od roku 2017 také pravidelně klesá věkový průměr registrovaných řidičů, který aktuálně činí 43 let. Stále větší počet začínajících řidičů tak vyhledává pracovní pozice firem, které jim umožní kvalitní zácvik. Truckjobs je proto schopen firmám nabídnout jak kvalitní a zkušené řidiče, tak začínající mladé řidiče, kteří mohou být do budoucna firmám přínosem.

Využijte s námi tento růst a oslovte řidiče Vaší pracovní inzercí nebo reklamou na Truckjobsu.