Rozšířili jsme spolupráci s partnerskou školou v Novém Bydžově.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a Institut Silniční Dopravy ČESMAD Bohemia (provozující portál Truckjobs.cz) se aktivně podílejí na výchově a vzdělávání budoucích řidičů nákladní i autobusové dopravy. Dne 8. prosince 2022 došlo k uzavření Memoranda o spolupráci s významným partnerem, Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a Institut Silniční Dopravy ČESMAD Bohemia (provozující portál Truckjobs.cz) se aktivně podílejí na výchově a vzdělávání budoucích řidičů nákladní i autobusové dopravy. Společně s partnerskými středními školami vyvíjíme aktivity, jejichž cílem je podpořit výchovu a vzdělávání budoucích profesionálních řidičů a vytvořit zdroje budoucích pracovníků tuzemských dopravních společností.

Dne 8. prosince 2022 jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci s významným partnerem, Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově.
"Velkým výukovým segmentem činnosti naší školy je doprava. Vyučujeme čtyřletý maturitní obor Dopravní prostředky ve dvou školních výukových programech Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy. Ve tříletém oboru, kromě klasických mechaniků opravářů motorových vozidel, realizujeme vzdělávací program Řidič nákladní a osobní dopravy a v nástavbovém studiu maturitní obor Dopravní technik", vysvětluje ředitel školy Vladimír Blažej. Kromě výuky provozuje škola i svoji vlastní autoškolu a školicí středisko řidičů. "Připravujeme žáky k získání řidičských oprávnění skupin B, T, C, B+E a C+E a rovněž v našem školicím středisku probíhá příprava k získání profesního průkazu řidiče", dodává Petr Voženílek, vedoucí učitel autoškoly SŠTŘ.

Partnerské strany podepsaly Memorandum o spolupráci s řadou bodů, které upravují veškeré vzájemně prospěšné aktivity. Jedním z hlavních cílů je příprava žáků směřující k tomu, aby část absolventů byla po skončení studia připravena k pracovnímu uplatnění u členských dopravních společností ČESMAD BOHEMIA. "Očekáváme, že škola bude na svých akcích propagovat předmět činnosti našeho sdružení, budeme společně vykonávat informační kampaně o pracovních příležitostech v dopravě a budeme spolupracovat při organizaci odborných školení a seminářů", sdělila ředitelka regionálního pracoviště Hradec Králové Jana Slámová.

Truck.