Spolupráce s Truckjobsem nám za měsíc přinesla 5 nových řidičů

Jak dopravní firmy řeší současný nedostatek řidičů? Jakými způsoby je vyhledávají a co nového je naučil a přinesl portál Truckjobs.cz? Na tyto otázky zná odpověď personalistika a specialistka marketingu Klára Ožďanová ze společnosti Inex Spedition.

Nedostatek řidičů má velký dopad na podnikání dopravců a jejich další rozvoj. Proto řada z nich mění taktiky pro nábor nových zaměstnanců, přijímá personalisty a rozšiřuje škálu svých benefitů. Tlaky samotných zaměstnavatelů na vytíženost jejich vozidel a řidičů je neskutečný, což je způsobeno ohromným konkurenčním bojem, který má v dopravě stoupající tendenci.

Aktuálně se pohybujeme v období „personální krize“, já tomu ale říkám výzva! Výzva hledat nové cesty, nové metody náboru a v nemalé míře se úzce věnovat interpersonálním vztahům. V dnešní době dochází k tzv. „přetahované“, už není kde brát, proto si firmy přetahují zaměstnance mezi sebou.  Přispívá k tomu vysoká koncentrace zpracovatelského průmyslu a logistických firem v ČR, ekonomický vývoj a s ním spojená nízká míra nezaměstnanosti, kdy dle EUROSTATU evidujeme nezaměstnanost kolem 2,3%, což je v mezinárodním srovnání nejnižší míra nezaměstnanosti v celé EU. Dalším důvodem je i to, že mladá generace nestačí řidiče, kteří odcházejí nahrazovat.

My na INEX SPEDITION se snažíme ke každému řidiči přistupovat individuálně, protože každý člověk je originál a zaslouží si svůj díl pozornosti a jsou to právě řidiči, kdo reprezentují naši firmu dennodenně na silnicích a také přímo u našich zákazníků. Podporujeme rozvoj komunikace mezi řidičem a dispečerem, což je určitě dalším klíčovým bodem pro udržení stávajících a získávání nových řidičů. K personálním kampaním využíváme média -  rádio, tisk, sociální sítě, web, portál TRUCKJOBS.CZ a největší odměnou je to, když přijede nový řidič na doporučení od našeho řidiče.
Myslím, že z pohledu řidičů o atraktivnosti nabídky rozhoduje, zejména vozový park, destinace, dobré jméno firmy, vzájemné vztahy a v neposlední řadě také peníze.

Z pohledu personalistiky a náboru je to podle mne kvalitní inzerát, který je otevřený, vysvětluje skladbu mzdy, systém jízd, destinace, vozový park a další důležitou součástí náboru jsou individuální pohovory zaměřené na produktivitu člověka. U nás takový pohovor trvá hodinu a půl, někdy i dvě, zaměřujeme se v nich na pracovní potenciál člověka, produktivitu a praktické zkušenosti.

A jak na INEX SPEDITION získáváme nové řidiče? Na doporučení, inzerujeme v novinách, rádiích, ale i díky portálu TRUCKJOBS.CZ. Díky portálu TRUCKJOBS.CZ se zvýšil počet žadatelů o práci řidiče u nás na INEXU.

Jedná se o pracovní a informačně-poradenský portál, provozovatelem portálu je Institut silniční dopravy ČESMAD Bohemia s.r.o. Na portálu jsme naši firmu jednoduše zaregistrovali a využili jsme variantu Balíček 3 inzerátů + zobrazení 10 CV. Při tvorbě inzerátu jsme museli začít přemýšlet jinak, více se otevřít a věřit tomu, že je to správná cesta. Velmi nám pomohlo doporučení p. Bicery, který nás vedl a podpořil v té myšlence být otevření a zaměřit se na podrobnější vysvětlování informací např. ohledně systému odměňování, vozového parku, Akademie pro začínající řidiče a jiných. Inzerát byl zveřejněn a okamžitě u něho stoupala sledovanost. Velkou výhodou jsou statistiky, které na portálu můžete využít. Statistikou myslím, kolik řidičů si zobrazilo Váš inzerát, kdo na něj zareagoval nebo kolich lidí navštívilo váš firemní profil. Řidiči začali volat….“Dobrý den, Vy máte ten inzerát na TRUCKJOBSU….“. Ověřili jsme si, že to skutečně funguje! Dalším velkým plusem portálu je to, že Váš inzerát je vkládán na další dopravní portály a Facebook.

Co z toho plyne? Nebát se dojít k cíli po jiné cestě, než po které jste šli doposud!

Inex