Téměř 50 % výběru mýta v ČR zaplatí zahraniční dopravci.

V srpnu tak kromě vozidel z České republiky projela po našich silnicích vozidla z dalších padesáti zemí světa. Nejčastěji se jedná o vozidla z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska, ale výjimečně také z USA, Turkmenistánu, Kypru či Mongolska. Celkem uhradili dopravci v srpnu na mýtném 1,232 mld. korun.

Podíl plátců mýtného ze zahraničí na celkovém výběru mýtného patří v České republice k nejvyšším v Evropě. V srpnu tak kromě vozidel z České republiky projela po našich silnicích vozidla z dalších padesáti zemí světa. Nejčastěji se jedná o vozidla z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska, ale výjimečně také z USA, Turkmenistánu, Kypru či Mongolska.

Z podrobných statistik je zřejmé, že většina těchto zahraničních dopravců využívá v rámci ČR dálnice, tedy pozemní komunikace pro tento provoz určené. Na silnicích I. třídy je podíl zahraničních úhrad výrazně nižší. Ukazuje se tak, že ČR je schopna pomocí elektronického mýtného zpoplatňovat a efektivně usměrňovat dálkovou silniční nákladní dopravu, kterou na našem území ovlivňuje především struktura národního hospodářství a poloha ČR uprostřed EU.
Celkem uhradili dopravci v srpnu na mýtném 1,232 mld. korun. To představuje meziroční nárůst 10,3 procent. Na konci srpna bylo v systému elektronického mýtného zaregistrováno téměř 712 tisíc vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, z toho přes 539 tisíc vozidel má zahraniční registrační značky.

Truck.