Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Téměř polovina uchazečů se bez omluvy nedostaví na pohovor

V minulých letech k tomuto jednání docházelo přibližně v jedné třetině případů, a to zejména u méně kvalifikovaných pracovních pozic. V současné době se tento společenský nešvar stává čím dál tím častější. Snižuje se nezaměstnanost, pracovních nabídek přibývá a uchazečům přestává záležet na dobrých vztazích s firmami. Personalista nebo majitel firmy si na pohovor vyhradí čas, čekají na dohodnutém místě, mají naplánované další schůzky a uchazeč se nedostaví. Tak vypadá časté porušování základních společenských pravidel v praxi.

Firmy v České republice, napříč všemi odvětvími, se potýkají s nedostatkem uchazečů. Dopravní firmy vynakládají stále více času i prostředků do publikování svých nabídek práce, kterými se snaží řidiče oslovit. Čím dál častěji se ovšem stává, že se uchazeči na domluvený osobní pohovor bez omluvy nedostaví. Stává se dokonce, že uchazeč absolvuje osobní pohovor, práci získá, ale v určený den do ní nenastoupí a s firmou dále nekomunikuje. 

Uchazeči nekomunikují

Velmi častým jevem je, že uchazeči, kteří zprvu projevili o zaměstnání zájem a domluvili si osobní pohovory přestanou s firmou komunikovat a začnou se zapírat. „Namísto slušné omluvy a odmítnutí nabídky tito lidé jednoduše nezvedají telefon“ přibližuje Tomáš Bicera, provozovatel pracovního portálu pro řidiče Truckjobs.cz.

S mnohem většími utopenými finančními náklady se firmy setkávají v případě, že se s uchazečem setkají, nástup do nového zaměstnání domluví, připraví pracovní smlouvu a tento uchazeč do práce v určený den nenastoupí a opět přestane s firmou komunikovat. Ani tyto případy nejsou bohužel nijak výjimečné.

Budování pověsti

Neetické chování se uchazečům dlouhodobě nevyplatí. Česká republika je poměrně malý pracovní trh a jednotlivé firmy spolu navzájem komunikují. Může se tak stát, že se takovým opakovaným chováním uchazeč u některých firem naprosto diskvalifikuje. „Dnešní technologie přitom umožňují, aby se uchazeči jednoduše a bez nutnosti jakéhokoli vysvětlování z domluveného pohovoru omluvili, například smskou“ doplňuje Tomáš Bicera.

Personální kolotoč

Dostatek volných míst způsobuje také to, že se uchazeči chovají neprofesionálně a často oslovují desítky dopravních firem a poté se zúčastní pohovoru a vlastně ani nevědí, na kterou pozici se hlásí. Přispívá k tomu technologická jednoduchost, kdy jsou zájemci schopni přes internet za jeden den rozeslat několik desítek reakcí na pracovní nabídky, aniž by se zamysleli, co nabídka obnáší nebo zda se pro ně hodí.

Truck.