Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Trh práce bude hledat novou rovnováhu

Epidemie koronaviru zamíchala kartami a naprosto rozmetala to, na co byli personalisté a celé firmy do této doby zvyklí. Namísto pokračujících náborů nových zaměstnanců dochází ve velkém k přeskupování pracovníků. Kde je to jen trochu možné, vítězí práce z domova pro stávajícího zaměstnavatele. Kde to možné není, dochází k přesunu lidí z paralyzovaných odvětví do oblastí méně zasažených, kterými jsou například e-shopy nebo potravinářské řetězce. Změna se projevila okamžitě také v oblasti dopravy, která funguje jako nervová síť propojující všechna jednotlivá odvětví.

Propouštět či nikoli


Zatímco některé firmy stále fungují v téměř nezměněném režimu, jiné společnosti jsou na tom kvůli svému napojení na nejzasaženější odvětví o poznání hůře. K hromadnému propouštění až na výjimky zatím nedochází, neboť většina firem věří v brzké odeznění současného stavu a v obnovení provozu. Velmi citlivě přitom také kalkulují, nakolik by je v konečném důsledku propouštění zaměstnanců přišlo. Na jedné misce vah musíme spatřovat odstupné, výpovědní dobu a případné náklady na hledání nových zaměstnanců po odeznění krize, na straně druhé firmy přeci jen doufají v pomoc státu, který by jim mohl přispět alespoň částečně na úhradu mzdových nákladů. Situace se tak povětšinou řeší převáděním pracovníků k jiné práci, nebo vybíráním dovolených nebo překážkami na straně zaměstnavatele.


Pozastavené nábory pracovníků


Zatímco dříve často diskutovaný nábor pracovníků ze zahraničí se zcela zastavil, neboť došlo k faktickému uzavření hranic, ostatní náborové procesy tuzemských pracovníků běží s jistým omezením dále. Přes skutečnost, že mnoho tuzemských firem se ocitlo ve stavu praktické hibernace, existují stále odvětví, která jsou pro fungování státu a společnosti naprosto nezbytná, a firmy, které tyto oblasti zajišťují, nadále pokračují v nutných náborech s cílem zabezpečit svůj chod. Zásadní otázkou nyní je, jak dlouho bude současný stav trvat.


Konec růstu mezd


Při letmém pohledu do grafů Indexů trhu práce v dopravě uvidíme po dlouhou dobu vzrůstající mzdy pracovníků v dopravě, především pak řidičů. Tomuto trendu je, zdá se, konec. Zatímco ještě na počátku roku predikovali ekonomové průměrný růst mezd řidičů v letošním roce o 5 – 8 %, situace bude spíše taková, že růst naprosto ustane. Již v současné době dochází k omezování různých benefitů, které byly ještě před měsíce naprostou samozřejmostí. Odměňování zaměstnanců se stane více závislé na jejich výkonu.

Buďme optimističtí


Jako každá předešlá krize, i ta současná dojde ke svému konci a byla vystřídána růstem. Důležité nyní je, aby tento konec přišel, pokud možno, co nejdříve. Musíme doufat, že namísto hlubokého propadu nás čeká jen „přechodné zpomalení“. Firmy, které tuto velkou zkoušku ustojí, se musí připravit na velkou změnu a možný velký impuls, který je bude čekat. Nezbývá nám, než si přát, aby vás, kteří touto krizí projdete úspěšně, bylo pokud možná co nejvíce.

Truck.