Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Tři nástroje pro efektivní inzerci nabídek práce: přesné cílení, jasný popis práce a mzda

Dovolená nedovolená, právě o letních prázdninách vrcholí nábory zaměstnanců na místa, která budou volná od 1. září. Při náboru zaměstnanců je ale nutné dobře znát cílovou skupinu, mluvit k ní vhodně zvoleným jazykem a mít srozumitelnou nabídku s jasnou konkurenční výhodou. V opačném případě riskujeme, že jakákoli inzertní nebo reklamní kampaň nebude úspěšná.

Zejména letní měsíce znamenají pro personalisty dopravních firem zkoušku ohněm při snaze nalézt vhodné řidiče. Mnoho lidí si vybírá dovolené a i ti nejaktivnější uchazeči, kteří stále hledají novou práci, jsou ukolíbáni dlouhými horkými dny. Více než kdy jindy je proto nutné rozmýšlet obsah a strukturu pracovní inzerce a její umístění.

Pracovní nabídky se hrnou ze všech stran.

Pokud chceme se svým náborem uspět, nesmíme se spoléhat na jediný nástroj. Truckjobs, který pravidelně spravuje kampaně českých dopravních firem jich nabízí hned několik. Samozřejmostí je vlastní pracovní portál s propojenými sociálními sítěmi, které přitahují pozornost řidičů z celé České republiky, ale i okolních zemí, jako je například Slovensko nebo Polsko. Veškeré inzeráty jsou převáděny do jednoduché grafické podoby, která zajišťuje jejich přehlednost, a tyto jsou následně směřovány na vybrané internetové stránky, které se zaměřují na profesionální řidiče. Facebook dále umožňuje pracovní nabídky segmentovat podle bydliště uchazečů, jejich preferovaného druhu přeprav nebo dalších parametrů. Truckjobs navíc automaticky nabídky práce rozesílá na emailové adresy více než 3000 registrovaných řidičů, kteří tak mají ihned přehled o tom, kde a jaká firma nabízí možné uplatnění.

Inzerce v lidské podobě.

U každého pracovního inzerátu, kterým chceme zaujmout uchazeče a přesvědčit jej o tom, že chce pracovat zrovna pro naši firmu je podstatné, jak nabídku popíšeme, jaké informace zdůrazníme a na koho nabídku zacílíme. Jinou podobu bude mít inzerát, kterým chceme přilákat starší a zkušené řidiče a zcela odlišnou inzerát, kterým budeme cílit na mladé a začínající řidiče. Truckjobs v tomto nabízí dopravcům pomoc a před uveřejněním každého inzerátu navrhne jeho doplnění, změnu nebo úpravu.

Zadávání inzerce po telefonu.

Truckjobs je nastaven tak, aby jeho ovládání přes počítač, tablet nebo mobilní telefon bylo intuitivní a dopravcům, při práci s ním, poskytoval maximální komfort. Přesto se může stát, že dopravce z mnoha důvodů upřednostní možnost telefonického kontaktu. I v takovém případě Vám rádi vyjdeme vstříc, Vaši pracovní pozici s Vámi po telefonu prodiskutujeme, sami do systému zadáme a postaráme se o její další propagaci.

Více informací o Truckjobsu naleznete na www.truckjobs.cz nebo získáte na čísle 241 040 125

TRJ