Vzdělávání a informace

Představení projektu Co se stalo Co se chystá Z tisku Praxe a stáže Zahraniční pracovníci

Ukládání SPZ do depozita a ukončování POV

Jelikož nemusí být v současné době možné uložit SPZ do depozita a vyřadit vozidlo z provozu na registru vozidel z důvodu nedostupnosti úřadů, přinášíme informace, jak v této věci postupovat.

Vzhledem k tomu, že v současné době mnoho klientů nemůže provozovat svá vozidla a náklady na povinné ručení nejsou malé, usilují někteří dopravci o ukončení pojištění. Protože ale zároveň není možné uložit SPZ do depozitu a vozidlo vyřadit z provozu na registru vozidel z důvodu nedostupnosti úřadů, mají tito dopravci obavy z postihů (zejména úhradová povinnost).
Ministerstvo dopravy sdělilo, že budou jako datum vyřazení vozidla z provozu na registru vozidel dočasně považovat datum podání elektronické žádosti (do datové schránky, nebo se zaručeným elektronickým podpisem). Součástí takové žádosti by mělo být i prohlášení vlastníka vozidla, že nemůže RZ předat na úřad a že jsou sejmuty a uloženy mimo vozidlo.


Pro ukončení POV dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. bude tedy kromě kopie technického průkazu (což je současný stav) nově dočasně postačovat i doložení kopie elektronické žádosti a doklad o jejím elektronickém podání na úřad.

Ukončení POV se do ČKP reportuje standardně, beze změn, jako ukončená smlouva s důvodem zániku „Vyřazení tuzemského vozidla z evidence“.
 

Truck.