Vláda schválila navýšení kvót pro Režim Ukrajina

Na dvojnásobek se zvýší kapacita pro přijímání pracovních sil z Ukrajiny. Vláda rozhodla, že v rámci Režimu Ukrajina budou mít čeští zaměstnavatelé nově možnost žádat až o 20 tisíc pracovníků z Ukrajiny ročně.

Dnešní rozhodnutí vlády výrazně zkrátí dlouhé čekaní podnikatelů na nové pracovní síly z Ukrajiny, vyřízení žádosti v současnosti trvá v průměru sedm měsíců.

I nadále bude žádosti vyřizovat Generální konzulát ve Lvově, nově ale bude tuto agendu zpracovávat skrze svoji agenturu také ministerstvo zahraničních věcí. K rychlejšímu transferu pracovníků přispěje i personální posílení na ministerstvu vnitra. Takto nastavený systém by měl začít fungovat již během následujících tří měsíců.

Režim Ukrajina funguje pod vedením Hospodářské komory ČR od srpna 2016. Komora od té doby vyřídila již 1900 žádostí o více než 11 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny. Díky rozhodnutí české vlády budou tato čísla v příštích týdnech narůstat. Nejdůležitější je skutečnost, že se výrazně zkrátí čekací doba na nové zaměstnance. Pro české zaměstnavatele jsou současné lhůty velkým problémem.

Hospodářská komora nábor zahraniční zaměstnanců dlouhodobě podporuje a vnímá ji jako krátkodobou pomoc pro tuzemské firmy, která jim pomůže překlenout současný akutní nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly. Komora bude také po politicích vyžadovat konkrétní strategii zaměstnávání cizinců v závislosti na demografickém vývoji v budoucích letech. Pro dlouhodobé řešení nedostatku pracovníků se nyní rovněž prosazují strukturální změny v českém vzdělávacím systému tak, aby absolventi v příštích letech lépe odpovídali požadavkům trhu práce.

Truck.