Výsledky ankety o nedostatku míst k odstavení vozidla.

Na konci měsíce srpna měli řidiči možnost odpovídat na otázky spojené s nedostatkem míst určených k odstavení vozidel. Jelikož o tomto problému bude Sdružení ČESMAD BOHEMIA v nejbližších týdnech jednat se zástupci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, využijeme i tyto výsledky k tomu, aby se celá problematika začala co nejdříve řešit.

V tomto článku Vám přinášíme zkrácenou textovou verzi odpovědí. Kompletní výsledky s grafy naleznete na konci článku v přiloženém pdf. souboru.

Ihned v první otázce odpovědělo 96,4% řidičů, že vnímají nedostatek míst k odstavení vozidla u nakládky nebo vykládky jako velký problém.

U konkrétních odpovědí, kde je tato situace v rámci České republiky nehorší se pravidelně opakovala jak místa spojená s odpočinkem řidičů kolem dálnic, zejména pak D1, ale velmi často zaznívala také konkrétní místa v průmyslových zónách a u velkých klientů, kde řidiči nemají při nakládce a vykládce možnost vůz odstavit a případně využít jakékoli sociální zázemí. Výčet těchto míst naleznete v souhrnných výsledcích v příloze tohoto článku.

Jelikož řidiči často nemohou vozidlo při čekání na nakládku a vykládku v průmyslových zónách, industriálních areálech, logistických parcích nebo u velkých klientů odstavit, zeptali jsme se jich, jak tuto situaci řeší. Pokud se jedná o dálnice, vyhledá 39% řidičů nejbližší odpočívku. V ostatních případech 23% řidičů vyhledá nejbližší čerpací stanici; 18% řidičů zajede na blízkou silnici nižšího řádu a tam vozidlo odstaví; 5% řidičů zastaví v nejbližší obci a 26% řidičů poté v dotazníku uvedlo a vypsalo různé způsoby, kterým tuto situaci řeší. Žádný z těchto způsobů samozřejmě není tím nejlepším řešením, často dochází k blokování jiných míst, výjezdů od čerpacích stanic či autobusových otočišť a proto je velmi nutné tuto situaci co nejdříve řešit.

Kompletní odpovědi řidičů si můžete přečíst již nyní v přiloženém materiálu.

Truck.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ANKETY

Stáhnout soubor