Vzdělávání profesionálních řidičů nákladních vozidel a autobusů v Karlovarském kraji

Na půdě krajského úřadu v Karlových Varech se v červnu sešel radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy pan Jaroslav Bradáč se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, ČESMADu Bohemia, dopravní společnosti Lagarde Spedition a vybraných středních škol Karlovarského kraje k tématu výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy.

Na schůzce bylo nakonec dohodnuto, že na Integrované střední škole v Chebu se od září 2019 rozšíří výuka oboru "Mechanik opravář motorových vozidel" o zaměření "Řidič nákladní a osobní dopravy". Následnou praktickou výuku studenti absolvují přímo ve vybraných firmách. Spolupráce mezi firmami, školou a žáky ovšem bude intenzivně probíhat již od prvního ročníku. Studium tak nabídne komplexní vzdělávání v požadovaném oboru a poskytne provázanou přípravu k získání potřebných řidičských oprávnění. Daný stav je výsledkem dlouhodobého úsilí, aby studenti mohli v průběhu svého studia získat profesní průkaz řidiče.

Truck.