Zákaz vjezdu dopravců z EU do Euroasijské ekonomické unie

Nákladním vozidlům, registrovaným v EU, je zakázáno překračovat hranice do Euroasijské ekonomické unie, pokud nevjedou na určená stanoviště.

Pro nákladní vozidla z EU, která vstoupila na území Běloruska před 16. dubnem 2022, zákaz neplatí do 23. dubna 2022.

V současné době nejsou dostupné informace, týkající se tranzitu přes Běloursko do dalších zemí.

Bez omezení budou odbavena vozidla, přepravující poštu a živá zvířata.

Výjimka platí v případě, že dopravce využije určená stanoviště v blízkosti hraničních přechodů, na kterých je možná výměna tahače.

Přehled určených stanovišť ke stažení

 

Č.B.