Ženy jako řidičky kamionů. Průzkum Truckjobsu odhaluje nové výzvy a příležitosti.

Truckjobs provedl průzkum, který odhalil rostoucí počet žen v kamionové dopravě. Přestože profesionální řidičky čelí specifickým výzvám, přináší jejich přítomnost do oboru řadu výhod.

Kamionová doprava je tradičně považována za "mužskou" profesi. Důvodem je fyzická náročnost práce, dlouhé hodiny strávené na cestách i bezpečnost. Navzdory těmto výzvám se stále více žen rozhoduje pro kariéru v kamionové dopravě. V současnosti tvoří ženy přibližně 6 % všech profesionálních řidičů kamionů v Evropě, což je dvojnásobný počet oproti stavu před deseti lety. V severských zemích je toto procento ještě vyšší.

Truckjobs provedl průzkum na téma profesionálních řidiček kamionů, který odhalil hlavní výzvy, kterým uchazečky o tuto profesi čelí i to, jak jsou vnímány širokou veřejností.

Hlavní výzvy:

  • Bezpečnost: ženy se často cítí zranitelnější, zejména když musí trávit odpočinek na odlehlých parkovištích nebo když dojde k nenadálým technickým nebo provozním potížím.
  • Diskriminace a stereotypy: Navzdory pokrokům mohou stále existovat předsudky a stereotypy o tom, že ženy nejsou schopné vykonávat tuto práci stejně dobře jako muži.
  • Rodinné závazky: Ženy častěji nesou primární odpovědnost za péči o rodinu, což může být neslučitelné s dlouhými a nepředvídatelnými pracovními hodinami.

Výhody a příležitosti

  • Přítomnost žen na pozicích řidiček může mít vliv na zkvalitnění pracovního prostředí a může obrousit ostré hrany chování ostatních řidičů.
  • Přilákání žen do tohoto oboru může pomoci řešit nedostatek profesionálních řidičů.
  • Zvýšená přítomnost žen může přispět ke zlepšení veřejného obrazu kamionové dopravy jako moderního odvětví.

Jak se na ženy řidičky dívá široká veřejnost:

Truck.