Změnu práce zvažuje čtvrtina zaměstnanců v autodopravě. Hlavní důvody: peníze a osobní vztahy ve firmě

Neshody na pracovišti, špatná komunikace s vedením firmy, nesoulad soukromého a pracovního života a teprve poté finanční ohodnocení. To jsou hlavní důvody, kvůli kterým zvažují řidiči změnu stávajícího zaměstnání.

Při hodnocení důvodů, které vedou řidiče ke změně stávající práce začaly převažovat v letošním roce ryze praktické a osobní důvody před těmi finančními a materiálními. Vyplývá to z průzkumu provedeného portálem Truckjobs.cz mezi profesionálními řidiči v České republice na jaře tohoto roku.

Průzkum ukázal, že změnu zaměstnání během nadcházejícího roku zvažuje přibližně čtvrtina zaměstnanců. Druhá čtvrtina neměla na věc vyhraněný názor, a naopak polovina zaměstnanců plánuje v současném zaměstnání zůstat. Ani jejich oddanost stávajícímu zaměstnavateli ovšem není bezmezná. Část z oslovených řidičů uvedla, že si ve svém postoji setrvat u stávající firmy není zcela jistá a jakékoli zhoršení podmínek ve firmě nebo ve způsobu práce by mohlo jejich rozhodnutí velmi rychle změnit.
Časovaná bomba v podobě motivace.

Časová náročnost, stres při plnění termínů, nelepšící se sociální podmínky při výkonu práce nebo nízká prestiž vykonávaného povolání a ústrky od kontrolních orgánů nebo od ostatních účastníků silničního provozu. V průzkumu často se opakující důvody, které zvyšují riziko odchodu stávajících řidičů od firmy, ba co hůř od oboru samotného, jsou časovanou bombou, která může firmám, ale i celkovému oboru způsobit velké potíže.

Truck.